Tijd voor SVS om na overname Kaleidon op eigen benen te staan

Geplaatst op: 17 december 2019

Aan een proces van jaren is een eind gekomen. Met terugwerkende kracht zijn de aandelen SVS B.V. per 1 januari 2019 overgenomen door Kaleidon B.V.. Op 16 juli 2019 zijn de handtekeningen onder het overnamecontract gezet. Door de overname heeft Kaleidon nu twee opleiders onder haar hoede, want ook UL-Team is onderdeel van de Culemborgse organisatie. Eind augustus trok Clean Totaal naar de boardroom waar alle, tijdens het proces, betrokken partijen aanwezig waren om vragen te beantwoorden.

 

Op de foto: Het onderhandelingsteam dat verantwoordelijk was voor de SVS-overdracht.
Zittend: Marianne Neuteboom – Tirza Dingelstad – Belinda Dekkers – Jet Linssen
Staand: Bram Bergkamp – Jan Kerstens – Marco Gramser – Charles Scholte – Wim Dingelstad

Eerst een korte terugblik in de historie van het opleiden in de schoonmaakbranche. Sinds 1977 verzorgt SVS opleidingen voor de schoonmaakbranche en de facilitaire dienstverlening. De opleider had tot tien jaar geleden het alleenrecht hierop. Sinds 2009 zijn de (basis)vakopleidingen vrijgegeven aan de markt. Dit maakte de weg vrij voor verschillende opleiders als Carling, UL-Team en Zuiver Schoonmaakopleidingen om zich op deze markt te bewegen. SVS bleef als B.V. onder de Stichting RAS. De verkoop van de aandelen SVS aan een marktpartij wordt gezien als een volgende gewenste stap van ontvlechting en verzelfstandiging. Het onderhandelingsteam is zorgvuldig samengesteld waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn. Namens de RAS bestond het onderhandelingsteam uit Marianne Neuteboom (directeur RAS), Jet Linssen (vertegenwoordiger vanuit de vakbonden in het RAS bestuur), John de Haan (vertegenwoordiger vanuit OSB in het RAS bestuur) en Bram Bergkamp (procesbegeleider van Claassen, Moolenbeek & Partners) en Freek Haerkens (Treble Legal). Kaleidon was tijdens de onderhandelingen vertegenwoordigd door Tirza Dingelstad en Wim Dingelstad (directie Kaleidon) en Pim van de Goor (Holla advocaten).

Kwaliteit boven snelheid

Het heeft even mogen duren voordat de verkoop definitief was. Eind oktober 2018 werd de voorgenomen overname aangekondigd. Ruim een half jaar later was het definitief. Dit wordt onder andere door enige onderschatting veroorzaakt. Jet Linssen, die namens FNV zetelt in het RAS-bestuur verklaart: “Het verkoopproces is in wezen vergelijkbaar met de cao-onderhandelingen. Daarmee wil ik zeggen dat er sprake is van dezelfde onderschatting na het schudden van de handen. Iedereen is opgelucht na de afronding, maar dan begint de invulling; het plaatsen van de spreekwoordelijke puntjes op de i. Vanzelfsprekend is kwaliteit hierbij belangrijker dan snelheid.”

De overnamegesprekken hebben heel bewust stilgelegen tijdens de cao-onderhandelingen. Dit, om zowel de cao onderhandelingen als de overname van SVS zo zuiver mogelijk te houden. In de gesprekken hebben de partijen zich niet laten verleiden door akkefietjes die aan de andere tafel konden spelen. Dus niet te ambitieus onderhandelen, geen verhoudingen belasten, maar langer en zorgvuldig het gesprek voeren. Het omzetten van de geest van de afspraak naar het juridisch bindende contract kost nu eenmaal tijd. Zoals Jet Linssen stelt: “Het is net als de cao-onderhandelingen. De onderhandelingsdagen zijn sneller afgerond dan de definitieve cao-tekst.”

Plaatsvervangend directeur bij OSB Jan Kerstens vult aan: “Je wilt niet het kind met het badwater weggooien. Na het zetten van de handtekening is het altijd maar de vraag hoe het uiteindelijk in de markt gaat lopen als je geen aandeelhouder meer bent, dat is een proces van loslaten. De verkoop van SVS is de ultieme consequentie van het besluit van tien jaar geleden om de opleidingen aan de markt vrij te geven. Door fasering zorg je voor een zachte landing.” Linssen: “Overigens is dat heel organisch gegaan. Maar we gaan nu wel het rouwproces in.” Kerstens heeft daar overigens geen last van en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Medewerkers blijven in dienst

Namens SVS is algemeen directeur Charles Scholte aanwezig. Ook hij ziet de toekomst rooskleurig in. “Zowel de verkopende partij als de kopende partij heeft alle aandacht voor de medewerkers van SVS. We kunnen morgen verder waarmee we bezig zijn en hebben ook geen druk van een bepaalde deadline. Alles blijft één-op-één gelijk. Natuurlijk groeien we naar de nieuwe aandeelhouder toe.” Om daar lachend aan toe te voegen: “de meeste veranderingen gelden voor mij. Ik participeer gedeeltelijk in de organisatie en zorg er voor dat de kennis en kunde binnen de organisatie niet verloren gaat en dat er sprake blijft van onafhankelijkheid. SVS is een kennisintensieve dienstverlener en deze wordt ook als zodanig voortgezet. Deze kennis blijft beschikbaar bij SVS.”

De grootste brancheopleider wordt nog wel eens verweten een instituut te zijn dat enorm veel kennis bezit, maar tegelijkertijd log is en een grote overhead zou hebben. Scholte reageert gepassioneerd: “Sinds 2009 zijn wij als organisatie veranderd. Door de komst van nieuwe aanbieders met scherpere tarieven voor dezelfde diensten, hebben wij onze organisatie drastisch aangepast. Nog steeds investeren wij in goede materialen en goede docenten en bewijzen al jaren onze meerwaarde.” Linssen valt hem bij: “De laatste jaren bewijzen duidelijk dat het imago niet is als wordt gesuggereerd. Ook wij moesten met de tijd mee. Ik durf te stellen dat SVS een organisatie is met veel dynamiek, zeker ten opzichte van tien jaar geleden.”

Productportfolio verbreden en verdiepen

In het persbericht dat in oktober 2018 werd uitgegeven gaf Jet Linssen aan blij te zijn met de keuze voor Kaleidon vanwege het vertrouwen dat de kwaliteit en het aanbod van SVS wordt voortgezet en het productenportfolio verder wordt verbreed en uitgebreid. Aan tafel wordt duidelijk dat UL-Team en SVS met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Directeur van UL-Team Belinda Dekkers ziet namelijk legio kansen om het aanbod te verbreden voor de gehele facilitaire sector. “Samen kunnen we de aanpalende sectoren beter bedienen. Er worden afspraken gemaakt om niet in elkaars vaarwater te zitten.” Scholte vult aan: “Zo neemt het aanbod van SVS met open inschrijving een steeds grotere plaats in naast het segment incompany trainingen. Bovendien heeft SVS een enorm hoge opleidingsgraad in de sector bereikt. In de ruim veertig jaar die SVS bestaat hebben we ruim 177.000 mensen gediplomeerd, waarvan 70.000 in de laatste tien jaar”, om nog maar eens aan te tonen dat de opleider de laatste jaren zeker niet heeft stilgezeten.

Learning & development is diepgewortelde pijler

Voor de verkopende partij, de RAS, waren er een drietal eisen gesteld waaraan de overnamepartij moest voldoen. Zo moest de kennis van het instituut worden behouden, moeten RAS-gefinancierde opleidingen gecontinueerd worden en dienen de specialistische opleidingen en open inschrijvingen voortgezet worden. Er wordt nauwelijks getwijfeld aan het feit of dat wordt klaargespeeld. Al worden er nog geen concrete plannen en een hernieuwde visie gedeeld. Directeur van Kaleidon Tirza Dingelstad vertelt: “We willen andere markten anders gaan bedienen. Zo vraagt opleiden in de zorg of opleiden in het onderwijs om een andere aanpak. Met verschillende werkgroepen, waarin medewerkers van SVS en Kaleidon zijn verenigd, is een roadmap gemaakt. Aan de hand van deze roadmap wordt op basis van ieders expertise binnen de werkgroepen gesproken over de samenwerking en vorm.”

Dingelstad benadrukt nog maar eens dat er geen weerstand is ontstaan bij de medewerkers van SVS. “Het is prettig dat zij binnen onze organisatie naast een andere opleider terecht komen waarmee synergie kan worden bewerkstelligd. UL-Team en SVS komen dichter bij elkaar te staan. Uiteindelijk gaan we voor kwaliteit, ieder vanuit zijn eigen visie en kracht, waarbij de klanten centraal staan. Learning & Development is één van de pijlers van Kaleidon. Door de overname wordt deze pijler een diepgewortelde pijler in de markt met kansen in Nederland en België. Door de combinatie en onze kunde in de verschillende branches is dit een waardevolle aanvulling.”

Argusogen

Vanuit de markt wordt de overname met argusogen gevolgd. Er wordt verschillend op gereageerd, ook door schoonmaakopleiders die zijn bevraagd. Waar de een vooral kritisch is en twee scenario’s (één positief en één negatief) uiteenzet, is een ander vooral positief. Eén ding komt opvallend vaak terug. Er wordt verwacht dat Kaleidon de opleider zal afslanken met als resultaat veel zzp-ers in de opleidingenmarkt. Uit het gesprek aan de ronde tafel lijkt daar absoluut geen sprake van te zijn. “Op korte termijn gaat er niets veranderen. In het nieuwe cursusjaar wordt verder invulling gegeven aan de overname waarin nadrukkelijk synergie gezocht wordt om gezamenlijk efficiënter te werken en tevens een aanzet om het dienstenaanbod te verbreden en te verdiepen. We blijven onze docenten en examinatoren heel hard nodig hebben!”

Er is geen weg meer terug. Het is voor SVS tijd om op eigen benen te staan. Nou ja, gedeeltelijk dan. De touwtjes zijn in handen van Kaleidon die met deze aankoop in één klap de grootste opleider in de schoonmaak is geworden.

Bron: Clean Totaal.

Overig nieuws