Overname van opleider SVS door Kaleidon

Geplaatst op: 31 oktober 2018

RAS is voornemens om per 1 januari 2019 haar aandelen in SVS over te dragen aan Kaleidon. Kaleidon is het overkoepelende orgaan voor meerdere bedrijven op het gebied van facilitaire zaken. Zo is facilitair opleider UL-Team ook onderdeel van de Kaleidon groep.

Tien jaar geleden besloten sociale partners om de (basis)vakopleidingen vrij te laten aan de markt. De Stichting RAS werd aandeelhouder van de opgerichte BV SVS. De volgende stap van dit proces van ontvlechting en verzelfstandiging wordt nu ingezet. Afstand doen van de aandelen van de BV SVS. De Stichting RAS is verheugd met de voorgenomen verkoop van de aandelen aan Kaleidon. En heeft er alle vertrouwen in dat hiermee de uitvoering van de opleidingen is geborgd.
Bij de keuze van een overnamepartij was voor het bestuur van de Stichting RAS, naast de continuïteit van specialistische schoonmaakopleidingen en de open inschrijvingen van SVS, de zorg voor de SVS-medewerkers voorwaardelijk.

Kaleidon heeft in haar overnamevoorstel het meeste oog voor deze aspecten getoond.
Niet verwonderlijk omdat de Kaleidon bedrijven de schoonmaakbranche vanuit verschillende facetten kent en haar verantwoordelijkheid neemt op dit gebied. Het is de wens en ambitie van Kaleidon om te blijven zorgen voor een gezonde marktwerking met beide opleidingsbedrijven SVS en UL-Team onder haar paraplu.

Namens het RAS-bestuur geeft Jet Linssen aan blij te zijn met de keuze voor Kaleidon: “Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de kwaliteit van SVS wordt voortgezet en de productenportfolio verder worden verbreed en verdiept.”

Mededirecteur van Kaleidon Tirza Dingelstad zegt hierover: “Wij zien de komst van SVS met veel plezier tegemoet binnen Kaleidon. Binnen Kaleidon werken wij samen als partners. Partners op ieder gebied, waarbij onze klanten centraal staan. SVS heeft eenzelfde werkwijze waardoor wij de one-stop-shop formule van Kaleidon nog beter tot uitdrukking kunnen laten komen voor onze klanten.
Daarnaast werken wij als onafhankelijke adviseurs binnen de facilitair branche.”

SVS gaat naast UL-Team haar activiteiten voorzetten. Dit betekent onder andere dat algemeen directeur Charles Scholte, leden van het management team en alle medewerkers in dienst blijven van SVS en dat SVS haar activiteiten vanuit Capelle aan den IJssel en Arnhem zal uitvoeren. SVS en UL-Team gaan samen educatie door Kaleidon, een voor de branche passend gezicht geven, zodat ook hier geldt: Kaleidon, faciliteert wat wérkt.

Overig nieuws