Facilution

Marcel Peters brengt met Facilution zijn ruime facility management ervaring in. Onder meer binnen de expertisegebieden:

 

  • document management;
  • document productie;
  • (facilitaire) logistiek;
  • audio visuele services;
  • organisatieontwikkeling.

De expertise van Facilution wordt ingezet voor bijvoorbeeld: doorlichtingen, analyses, schetsen van toekomstperspectieven, opstellen van (bedrijfs-)plannen, business cases, tenders en Europese aanbestedingen.

De ervaringen bij opdrachtgevers in overheid, gezondheidszorg, hoger onderwijs, publieke dienstverlening en bedrijfsleven, heeft geleerd hoeveel performance verbetering er (nog) behaald kan worden binnen operationele processen en organisaties.

Deze expertise behouden en verder ontwikkelen is de missie van Facilution.

De ondernemingen binnen Kaleidon hebben een directe en intensieve band met opdrachtgevers binnen het facilitaire domein.
Op basis van de positieve ervaringen met de door hen geleverde dienstverlening, komen er steeds vaker vragen om advies en ondersteuning, die echter specifieke expertise vereisen. Dat vult Kaleidon in met haar one-stop-shop formule met haar
participanten die bewezen hebben de specialist zijn op hun eigen werkveld.

Facilitair interim management

De toenemende vraag naar tijdelijke ondersteuning en invulling van functies die bij de participanten van Kaleidon wordt neergelegd, wordt door Facilution centraal gecoördineerd en ingevuld.
Het beschikbaar stellen van expertise en (tijdelijke) capaciteit om plannen ook succesvol uit te kunnen voeren op projectbasis, maar ook in “abonnementsvorm” waarbij specifieke expertise op afroep of vaste momenten kan worden ingezet.

Facilution maakt daarbij onder meer gebruik van een uitstekend netwerk van specialisten en ervaren (project)managers.