Corona: hoe om te gaan met schoonmaakdienstverlening en contracten?

Geplaatst op: 09 april 2020

Corona: hoe om te gaan met schoonmaakdienstverlening en contracten?

Nu de “intelligente” lock-down periode langer duurt dan door velen gedacht,  krijgen we regelmatig vragen van opdrachtgevers en opdrachtnemers hoe het beste om te gaan met de schoonmaakdienstverlening.

Contractuele bepalingen

In de meeste programma’s van eisen  of overeenkomsten met schoonmaakdienstverleners zijn wel bepalingen opgenomen hoe om te gaan met tijdelijke sluiting van gebouwen of gebouwdelen tijdens onderhoud, verbouwingen of tijdelijke leegstand. Deze zijn meestal ingericht op  (een) geplande situatie(s), die ruim tevoren ( bijvoorbeeld een maand)  worden aangekondigd en die betrekking heeft op een voorspelbare periode die slechts een deel van de overeenkomst betreft. Hierop kan de schoonmaakdienstverlener meestal inspelen door te schuiven met personeel, werkzaamheden etc.

Er is meestal niet voorzien in bijzondere situaties en al helemaal niet op een situatie waarmee we nu worden geconfronteerd: plotseling, gebaseerd op wettelijke maatregelen, onvoorspelbaar qua duur en gekoppeld aan stopzetting of sterke reductie van de primaire activiteiten op betreffende locaties.

Relevante aspecten

Vanuit hun dienstverlenende optiek willen schoonmaakdienstverleners graag meedenken over aanpassingen daarbij spelen een aantal belangrijke aspecten een rol;

  • Om van de NOW regeling gebruik kunnen te kunnen maken, moeten de schoonmaakbedrijven moeten p dit moment voldoen aan hun verplichtingen om lonen door te betalen om hun werknemers voldoende middelen van bestaan te verschaffen.
  • Opgeschorte werkzaamheden kunnen niet op een later tijdstip worden ingehaald; het reguliere schoonmaakonderhoud dat op dit moment niet wordt uitgevoerd omdat gebouwen niet of nauwelijks gebruikt worden, kan niet op een later tijdstip worden uitgevoerd; vergelijk het met een niet verhuurde hotelkamer: deze gemiste omzet kan nooit meer worden ingelopen.

Wat is bijvoorbeeld wel mogelijk?

  • Het eerder uitvoeren van gepland laagfrequent onderhoud: bijvoorbeeld vloeronderhoud;
  • Het uitvoeren van extra werkzaamheden die normaliter als extra (regie)werkzaamheden buiten het contract voor regulier onderhoud zou worden uitgevoerd;
  • Het uitvoeren van extra werkzaamheden om de hygiëne graad verder te verbeteren in ruimten die momenteel wel in gebruik zijn: sanitaire ruimten en extra aandacht voor het reinigen en desinfecteren van contactvlakken (deurgrepen, leuningen, balie/ tafelbladen / werkplekken etc.);
  • Extra inzet als ondersteuning voor schoonmaakdienstverlening in eigen beheer;
  • Het aanbieden van inzet van extra schoonmaakpersoneel in zorginstellingen (als vorm van maatschappelijke bijdrage ) / uiteraard wel in afstemming met de schoonmaakdienstverlener.

Profit / Non Profit en de Macro economische balans

De Nederlandse overheid heeft aangegeven het bedrijfsleven zo optimaal als mogelijk te ondersteunen om te voorkomen dat de economische weerslag van deze situatie desastreuze gevolgen voor werkgelegenheid en nationale economie heeft.  Hierbij geldt een wet van communicerende vaten; naarmate meer ondernemingen een beroep (moeten) doen op de beschikbare steun, door wegvallende omzet en doorlopende (loon-)kosten, worden de overheidsuitgaven verder opgejaagd.

Profit sector  (dienstverleners met kantoren, productiebedrijven, horeca, leisure,  etc)

Voor de profit sector geldt dat ondernemingen vrij zijn om in het kader van hun bedrijfsvoering maatregelen te nemen die zij nodig achten.

Non Profit sector ( onderwijs , zorg,  overheden , instellingen voor cultuur, openbaar vervoer, etc.)

Voor de non profit sector geldt dat zij, in beginsel, hun inkomsten ontvangen, onafhankelijke van de feitelijke bestedingen:  budget- financiering.

Wanneer non profit organisaties de betaling aan hun leveranciers opschorten ontstaat de situatie dat de overheid “dubbele” lasten heeft :

  1. de (reeds gedane) betalingen aan de betreffende organisaties;
  2. het verstrekken van steun aan ondernemingen die door wegvallende omzet gebruik moeten maken van de NOW regeling omdat zij anders de loonkosten niet langer zelfstandig kunnen bekostigen.

 

Ons advies is daarom om zoveel mogelijk met uw schoonmaakdienstverlener te overleggen welke mogelijkheden er in uw specifieke situatie zijn.

Voor de Non Profit sector geldt dat doorbetaling van de aangegane verplichtingen bijdraagt aan het reduceren van de nominale uitgaven  van de Nederlandse overheid.

Kaleidon draagt graag haar steentje bij wanneer het gaat om verdere adviezen, ondersteuning bij overleg of (creatieve) invulling van werkzaamheden / planningen etc.

Heeft u een vraag ?  Neem dan contact op met:

Anouk Dumans – de Hoog

Directeur CSG  anouk.dumans@kaleidon.nl of via 06 – 55233426

Wim Dingelstad

Directeur Kaleidon wim.dingelstad@kaleidon.nl of via 0345-544-814

Overig nieuws