Kaleidon-bedrijven onder COVID-19

Geplaatst op: 15 september 2020

Alarmerende persconferenties, volle ziekenhuizen en lege kantoren houden ons al maanden in de greep. Niemand was erop voorbereid en plotseling staat de wereld op z’n kop. Afgezien van uiteraard het belangrijkste: het leed voor de mensen die het coronavirus opliepen en hun naasten, zijn het ook in zakelijk opzicht lastige tijden. Ook de Kaleidon bedrijven hebben, zeker tijdens de lockdown, de gevolgen van corona aan den lijve ondervonden.

 

Onze opleiders SVS en UL-Team zagen zich medio maart binnen enkele dagen geconfronteerd met lege cursuszalen. Tientallen cursusgroepen kwamen plotseling on-hold te staan en dat juist in de periode waarin er altijd veel cursusactiviteiten zijn. Alle docenten, trainers en examinatoren kwamen thuis te zitten en moesten omzien naar andere activiteiten. Maar zoals altijd bieden crises ook kansen en zorgt het voor flexibiliteit en innovaties. Nu klassikale bijeenkomsten niet mogelijk waren, kwam het online leren op de voorgrond te staan. Vele honderden cursisten hebben hier nu hun weg in gevonden. Kantoorschoonmakers die thuis kwamen te zitten, zijn langs deze weg opgeleid om in zorginstellingen ondersteuning te kunnen bieden of hun hospitality competenties aan te scherpen. Er kwam ook vraag naar specifieke coronatrainingen. Wij zijn de RAS erkentelijk dat zij bereid waren hierin mee te denken en het online leren ook financieel te willen faciliteren.

We kunnen zeker spreken van een succes dat smaakt naar meer. Daarom zijn we ook gezamenlijk, achter de schermen, al bezig met het verder ontwikkelen van online trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, communicatie en managementvaardigheden. Dit jaar zullen we ons hierin verder ontwikkelen en proberen we al trainingen uit (o.a. door de workshops ‘smaak van leren’) om dit vanaf 2021 breder in de markt weg te zetten.

In juni hebben UL-Team en SVS weer een voorzichtige start gemaakt met klassikale opleidingen; coronaproof in kleine groepen. Het is gelukt om in de zomermaanden door te gaan met opleiden en de portefeuille voor het najaar begint zich weer aardig te vullen. Het coronavirus zal ons voorlopig nog in de weg blijven zitten, maar het heeft het belang van doelmatig schoonmaakonderhoud onderstreept en de schoonmaker publiekelijk de waardering gegeven waar hij recht op heeft.

 

Ook CSG, Kaleidon Contractbeheer en Kwaliteitszorg én Bureau van der Meijden hebben enkele lastige maanden achter de rug. Afgeschaalde schoonmaak op de locaties van veel klanten kon natuurlijk niet zonder consequenties blijven. Het was fijn om deze klanten met advies te kunnen ondersteunen hoe onder deze omstandigheden om te gaan met het huidige schoonmaakcontract. Deze aanpassingen stonden altijd  in de geest van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en met oog voor de belangen van de medewerkers. Er werd niet alleen afgeschaald maar ook opgeschaald en met name gericht op zichtbaar schoonmaken in de gebouwen. Tevens hebben de adviesbureaus onze klanten veel geadviseerd over desinfectie en het nut en de noodzaak hiervan, of juist het gebrek daaraan.

Gemaakte afspraken met betrekking tot kwaliteitsmetingen werden noodgedwongen naar achteren geschoven, of volledig geannuleerd. De kwaliteitsmetingen hebben in de maanden maart, april en mei in beperkte en andere vorm plaatsgevonden. Daar waar het meerwaarde op een andere manier kon bieden. De adviesbureaus hebben samen met opdrachtgevers en schoonmaakpartners gezocht naar een meetinstrument van toegevoegde waarde om zodoende deze periode ook nuttig te besteden waardoor er extra aandacht aan hygiëne en mogelijke achterstanden in het schoonmaakonderhoud besteed kon worden. De kwaliteitsmetingen vinden inmiddels bij bijna alle opdrachtgevers  weer plaats. Het helpt de schoonmaakbedrijven om hun kwaliteit te verbeteren en hun medewerkers beter aan te sturen. Feit is dat de coronacrisis nadrukkelijk de toegevoegde waarde van de kwaliteitsmeting heeft onderstreept in de strijd tegen het virus. Dit heeft ons ook aan het denken gezet en leidt ook tot de eerder genoemde innovaties. Zo zijn wij druk bezig met verschillende audits die van nog meer toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze opdrachtgevers en hun schoonmaakpartners.

De gevolgen van het coronavirus zijn aan Factos, onze ontwikkelaar en leverancier van software, in belangrijke mate voorbij gegaan. Maar ook zij hebben de afgelopen periode van relatieve rust goed gebruikt om nieuwe stappen te zetten. De medewerkers hebben het wél gemist om in brainstormsessies en bij de uitwerking van ideeën elkaar fysiek in de ogen te kunnen kijken. Sommige activiteiten zijn nu eenmaal lastiger online te organiseren. Zij hebben de handen vol en ontkomen er inmiddels zelfs niet aan hun team op korte termijn uit te breiden.

Het verdient waardering hoe de Kaleidon medewerkers soepel zijn overgeschakeld op thuis werken en online vergaderen. Zeker ook de medewerkers die het thuis werken moe(s)ten combineren met de zorg voor en het lesgeven aan hun kinderen, verdienen een dikke pluim! Hoewel er nog steeds vooral vanuit huis wordt gewerkt, zijn er, tot opluchting van velen, inmiddels weer mogelijkheden om ook eens collega’s op kantoor te ontmoeten. Onze locaties zijn volledig coronaproof ingericht.

Overall kunnen we stellen dat de dienstverlening aan onze klanten onder deze lastige omstandigheden steeds onze volle aandacht heeft gehad. We hebben voortdurend contact met onze klanten gehouden om hen waar nodig te kunnen bijstaan. We zijn ware meesters geworden in het online vergaderen, waarvan we de beperkingen, maar ook de enorme voordelen zien. Dat zal zeker niet meer helemaal verdwijnen.

Dat onze omzetten onder druk kwamen te staan is logisch. In deze financieel lastige tijden hebben de Kaleidon bedrijven dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de geboden steunpakketten van de overheid. Dat heeft zeker geholpen, maar er gaat toch niets boven helemaal op eigen benen te staan. Gelukkig zien wij bij veel klanten de uitdrukkelijke wens om weer aan de slag te gaan. Dat zal voorlopig nog niet in de volumes zijn die we gewend waren, maar de donkerste wolken lijken nu toch plaats te maken voor een voorzichtig zonnetje. We kunnen dan ook met gepaste trots melden dat wij een gedeelte van de NOW regeling kunnen terug betalen en daar zijn wij hartstikke blij mee!

Het is de veerkracht van organisaties en hun medewerkers die in een periode met bedreigingen de kansen laat benutten. In ieder geval kunt u blijven rekenen op onze onverminderde inzet en ons enthousiasme!

Overig nieuws