Leveranciersmanagement

Uitvoeringsbewaking door leveranciersmanagement

Onder leveranciersmanagement verstaat Kaleidon de kwaliteitsbewaking van de uitvoer van het contract door de leverancier. Wij regelen contractevaluaties met of bemiddelen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wij beoordelen en adviseren bij prijsvoorstellen voor extra werk en bespreken en adviseren gewenste contractaanpassingen of extra werkzaamheden. Daarbij informeren wij u regelmatig over marktontwikkelingen en voeren de correspondentie met leveranciers op het gebied van meldingen en klachten.

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht: Wat Doen We