Huisvesting en gebouwbeheer

Bij de financiële planning en risicobeheersing rond huisvesting en vastgoedbeheer, is betrouwbaar inzicht in de staat van onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen van cruciaal belang. Vooral op het moment dat de kosten onder druk staan, is het zaak om prioriteiten te stellen. Vgib treedt hierbij op als specialist in het efficiënt en effectief diagnosticeren, rapporteren en prognosticeren. Op hoofdlijnen of tot in detail.
Mogelijke activiteiten zijn: het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan, het begeleiden van projecten en/of een specialistisch onderzoek.

Brandveiligheid

In ons land staan de regels omtrent brandveiligheid van gebouwen beschreven in het Bouwbesluit dat juridisch wordt aangestuurd door de Woningwet. De handhaving is een taak van de gemeentelijke overheid. De wetgeving bepaalt het minimale niveau waaraan een gebouw moet voldoen. Of aanvullende maatregelen nodig zijn bepaalt u zelf op basis van een risico inschatting. Aanvullende maatregelen kunnen nodig zijn, zoals bij verminderde zelfredzaamheid van gebruikers of een verhoogd risico op imagoschade. Voor Kaleidon kent Vgib het wettelijke kader tot in de kleinste details en ondersteunt gebruikers, beheerders en vastgoed eigenaren bij het maken van verantwoorde keuzes.

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht: Wat Doen We