Facilitaire structuur

Meer grip en regie op schoonmaak

Zorg- en onderwijsinstellingen willen meer regie

Bij grote zorg- en onderwijsinstellingen ontstaat steeds vaker de behoefte om de schoonmaak in eigen beheer uit te voeren. Hoe kan dat het beste vorm krijgen en met welke vraagstukken krijg je dan te maken? Facilitair advies- en managementbureau CSG en Dirkzwager helpen instellingen bij het opzetten van een schoonmaakstructuur waarbij er een aparte entiteit wordt opgezet voor de schoonmaak.

Mede door de toegenomen hygiënemaatregelen, onder andere vanwege COVID-19, willen grote zorg- en onderwijsinstellingen meer zeggenschap over de schoonmaakwerkzaamheden in hun gebouwen. Deze ontwikkeling komt langzaam op stoom en is niet meer te stoppen, volgens Tirza en Wim Dingelstad, eigenaren van het (inter)nationaal opererend facilitair advies- en managementbureau CSG. Samen met Dirkzwager begeleidt het bureau grote zorgaanbieders bij het uitvoeren van de schoonmaak in ‘eigen beheer’. De samenwerking bevalt zo goed dat er besloten is de expertises te bundelen.

Verantwoordelijk marktgedrag

Central Services Geldermalsen (CSG) heeft zich in dertig jaar ontwikkeld van een eenmanszaak tot een belangrijke speler in Nederland op het terrein van facilitaire dienstverlening: “We hebben alle facilitaire disciplines in huis voor het verzorgen van advies, het opstellen van programma’s van eisen, aanbestedingen, contractbeheer, kwaliteitsbewaking, facilitaire opleidingen en interim-management,” vertelt Tirza Dingelstad. “Bovendien neemt CSG deel aan het samenwerkingsverband Kaleidon, waar we een integrale aanpak aanbieden van diverse facilitaire diensten, ook op het gebied van ICT en opleidingen.”

Oprichter Wim Dingelstad zal op korte termijn het bedrijf volledig overdragen aan zijn dochter Tirza. Wim Dingelstad startte het bedrijf in 1991 omdat hij verbeteringen in de schoonmaakbranche wilde bereiken: “Het grootste deel van de uitbestede schoonmaak gebeurt door een beperkte groep bedrijven; scherpe prijsconcurrentie wordt hierbij niet geschuwd. Vaak zijn de uitvoerende medewerkers hiervan de dupe. Ik wilde daar fundamenteel iets aan veranderen. Als je mensen maar net genoeg betaalt om rond te komen, ondermijnt dat op de lange termijn de hele maatschappij. Met die missie liepen we vooruit op de huidige Code van Verantwoordelijk Marktgedrag, en met succes.”

Regie over kwaliteit

Tirza Dingelstad: “We zien, zeker bij ziekenhuizen, een groeiende behoefte aan meer grip op de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden. Schoonmaak is sterk vervlochten met de core business; de gevolgen van te weinig hygiëne kunnen in een ziekenhuis ingrijpend zijn. Met schoonmaak in eigen beheer heb je meer regie over de kwaliteit. Het onderhoud is flexibeler te organiseren en je kunt beter aansluiten op protocollen, waardoor de patiëntveiligheid beter wordt geborgd. Bovendien bespaar je kosten, want op de personeelskosten drukt geen btw. Daarbij voelen medewerkers zich sterker betrokken en zijn trotser op hun werk nu zij echt bij de organisatie horen en bijvoorbeeld de kleding van een ziekenhuismedewerker dragen.’

Drie fasen

CSG en Dirkzwager hebben inmiddels drie ziekenhuizen geadviseerd. Tirza: “Dat zijn langdurige trajecten; je tuigt een nieuwe dochter-BV op voor de schoonmaakactiviteiten en daar komt veel bij kijken. Het traject dat CSG en Dirkzwager hebben opgesteld, bestaat uit drie fasen die door elkaar lopen.” Wim Dingelstad: “CSG adviseert tijdens de oriëntatiefase over begroting, programma van eisen, kpi’s (kritische prestatie indicatoren), gunningcriteria, inkoopprocedure of aanbesteding. Dan speelt de vraag of de uitbesteding wordt verlengd of dat inbesteding – in eigen beheer – verstandiger is. Als de keuze op inbesteden valt, komen Marieke en Lodewijk in beeld voor de juridische en fiscale vraagstukken.”

Tirza Dingelstad: “Bij de keuze voor eigen beheer zijn er grofweg twee opties: je kunt het schoonmaakpersoneel in dienst nemen en alles ‘in house’ organiseren of een nieuwe dochter-BV oprichten, waarbij de exploitatierisico’s niet bij het ziekenhuis zelf maar bij de schoonmaak-BV liggen. Dirkzwager buigt zich bij ‘inbesteding’ over alle voorkomende juridische en fiscale onderwerpen zoals de organisatie-, governance- en medezeggenschapstructuur van de schoonmaak-BV, personele aspecten, het notariële oprichtingstraject en de fiscale aspecten (hoe gaan de btw, loonbelasting en vennootschapsbelasting eruitzien en wat moet je met de Belastingdienst afstemmen?). Als laatste wordt dit in de implementatiefase toegepast, we contracteren een managing partner en we hevelen de schoonmaakactiviteiten en het personeel over.”

Reëel beeld

CSG en Dirkzwager gaan de komende tijd actief de markt op met deze dienstverlening. Marieke van Dongen is blij met CSG als partner: “Zij lopen voorop in het aanbieden van een passende begroting met voldoende aandacht voor mens, maatschappij en milieu. De oorspronkelijke missie van CSG, dat het werk niet over de rug van de medewerkers moet gaan, staat dus nog steeds als een huis.” Lodewijk Reijs: “Als jurist of fiscalist word je soms pas aan het eind van een traject betrokken. Nu we bij het gehele proces betrokken zijn, zie je beter hoe dingen tot stand komen en kun je daar tijdig over adviseren.” Marieke van Dongen: “Dankzij de combinatie van onze expertise kunnen we de voor- én nadelen van inbesteden in kaart brengen. Met dit reële beeld helpen we organisaties een weloverwogen keuze te maken.”

Meer weten over deze gezamenlijke dienstverlening? Neem contact op met Tirza Dingelstad (0345-544800, td@csg-bv.nl) of Wim Dingelstad (0345-544800, wim.dingelstad@kaleidon.nl).

Voor wie?

De gezamenlijke dienstverlening is gericht op zorgaanbieders, waaronder (academische) ziekenhuizen, instellingen voor verpleging en verzorging, GGZ-instellingen, revalidatie-instellingen en onderwijsaanbieders, waaronder universiteiten, HBO’s, MBO’s, middelbare scholen en basisscholen.

“De oorspronkelijke missie van CSG, dat het niet over de rug van de medewerkers mag gaan, staat nog steeds als een huis.”

Terug naar overzicht: Wat Doen We