Vrije Universiteit wint samen met haar ketenpartners GOM, Victoria en CSG de Best Practice award 2014!

Geplaatst op: 02 september 2016

Op donderdag 15 januari 2015 werd in de Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch de winnaar van de Best Practice award 2014 van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag bekend gemaakt. De Vrije Universiteit, schoonmaakbedrijven GOM en Victoria en facilitair adviesbureau CSG mochten de prestigieuze award in ontvangst nemen. Deze partijen hadden de beste business case op het gebied van ketensamenwerking. Een unieke samenwerking is het te noemen waarbij vier partijen ieder over haar eigen belangen heen stapten om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.
“CSG handelt altijd in de geest van de Code, daarom zijn we heel erg blij met deze mooie onderscheiding. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat we op de goede manier samenwerken met onze partners. Hopelijk dient onze business case als inspiratiebron voor andere partijen in de markt.” Zo vertelt Bouke Kouwenberg, consultant bij CSG Bureau voor Facilitaire Dienstverlening. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag moet er toe leiden dat alle marktpartijen (opdrachtgevers, opdrachtnemers/werkgevers, werknemers en makelaars en hun vertegenwoordigers) gezamenlijk werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers én de kwaliteit van het schoonmaakwerk. De Best Practice Award wordt uitgereikt aan organisaties die samen de Code succesvol in de praktijk toepassen. De Vrije Universiteit, schoonmaakbedrijven GOM en Victoria en facilitair adviesbureau CSG hebben de Code succesvol toegepast volgens zowel de vakjury als het aanwezige publiek.

De unieke samenwerking van deze ketenpartners heeft geleid tot een verhoging van het vertrouwen, een sterkere onderlinge band, een nieuw meetsysteem én waar het mee begon: een verhoging van het continue kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud en specifieke vloeronderhoud. Daarnaast wordt het vakmanschap van de uitvoerende schoonmaakmedewerkers centraal gesteld door hen de keuzevrijheid te geven om dat onderhoud te verrichten dat nodig is om de vloeren op de overeengekomen kwaliteit te behouden. Hiervoor zijn de medewerkers speciaal opgeleid en zijn specialistische taken ingevoerd. Dit vormt een voorbeeld voor de markt hoe samenwerking en vertrouwen kan leiden tot mooie nieuwe initiatieven, waar uiteindelijk de uitvoerende medewerkers de meerwaarde van ervaren.

“De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft als moreel kompas gefungeerd tijdens het concretiseren van de plannen. Dit kan echter alleen wanneer vertrouwen tussen alle partijen aanwezig is en de noodzaak om te vernieuwen door alle stakeholders wordt onderkend. Door gedurende het proces constante focus aan te brengen op de vraag ‘wat betekent deze stap voor onze uitvoerende collega’s’ hebben wij in de geest van de Code gehandeld” aldus Vera Schijffers (contractmanager bij de Vrije Universiteit).
Zowel Pieter Grootjes (Commercieel manager Victora) als Ahmed Abrahoun (Senior Rayonmanager GOM) en Michel Timmermans (Rayonmanager GOM) vullen aan: “Deze samenwerking heeft ons veel gebracht, niet alleen op het gebied van een goede relatie met onze ketenpartners.

Concreet heeft dit onder andere geresulteerd in:

  • Verantwoordelijkheid naar de werkvloer.
  • Meer fulltime banen op de Campus (totaal van 4 fulltime banen gerealiseerd).
  • Toename in opgeleide medewerkers.
  • Toename in werkvreugde bij de specialisten.
  • Toename in doorgroeimogelijkheid op de Campus.
  • Verhoging van het continue kwaliteitsniveau.
  • Ontwikkeling van een controlemethodiek op resultaatgericht vloeronderhoud.

Cijfers en resultaten waar we trots op zijn. We zien dat de Code werkt!

Overig nieuws